Yn hwyr neu’n hwyrach mae pobl ifanc yn wynebu’r cwestiwn pwysig, ‘Beth byddaf yn ei wneud â’m bywyd?’ Meddyliwch am gyfeiriad eich bywyd chi wrth ichi wylio brwydr fewnol Andre sydd yn caru dau fyd. Pa un fydd yn ennill y dydd? Pa un fydd yn ei wneud yn hapus? Ceir hefyd gyfweliadau gyda phobl ifanc o wledydd eraill sydd yn dangos ffordd newydd o edrych ar bethau.