Gyda chymaint o newyddion drwg o’n cwmpas, ble gawn ni hyd i newyddion da? Mae’r fideo hwn yn cyflwyno’r llyfryn Newyddion Da Oddi Wrth Dduw!