A all wybod sut dechreuodd bywyd fod yn gam pwysig tuag at wybod pam rydyn ni yma? Mae’r fideo hwn yn cyflwyno’r llyfryn A Gafodd Bywyd ei Greu?