Cyflwyniadau ar Gyfer y Weinidogaeth

Fideos i’ch helpu i gychwyn sgyrsiau am y Beibl.

Cyflwyniad A Gafodd Bywyd ei Greu?

Mae gwybod sut dechreuodd bywyd yn gam pwysig tuag at wybod pam rydyn ni yma.

Cyflwyniad Sut i Gael Teulu Hapus

Mae priodas a’r teulu o dan warchae. Mae’r Beibl yn rhoi’r allwedd i fywyd teuluol hapus.

Hoffech Chi Glywed Newyddion Da?

Yn Eseia 52:7 mae’r Beibl yn cynnig ‘newyddion da.’ Gall y newyddion da hyn eich helpu i gael bywyd teuluol hapusach, ffrindiau triw, heddwch mewnol.

A Oes ’Na Obaith i’r Meirw?

Mae’r Beibl yn addo y cewch chi weld eich anwyliaid eto yma ar y ddaear.

Tystion Jehofa—Pwy Ydyn Ni?

Mae gan lawer yr awydd i wybod pwy yn union ydy Dystion Jehofa. Ewch at lygad y ffynnon i wybod mwy.