Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Dewis iaith Cymraeg

Cofiwch Wraig Lot

Mae’r rhybudd a roddodd Iesu bron i 2,000 o flynyddoedd yn ôl yn bwysicach nag erioed. Gwelwch sut mae Brian a Gloria yn dysgu amddiffyn eu teulu rhag y peryglon y rhybuddiodd Iesu amdanyn nhw.

Cofiwch Wraig Lot—Rhan 1

Sut mae teulu Cristnogol modern yn gorfod dewis rhwng bod yn ufudd i Dduw a cheisio cyfoeth?

Cofiwch Wraig Lot—Rhan 2

Beth all ein handwyo’n ysbrydol ac achosi inni gyfaddawdu ein gwerthoedd ysbrydol a moesol?

Cofiwch Wraig Lot—Rhan 3

Adroddodd Iesu eu hanes er mwyn dysgu gwers i ni. Doedd dim rhaid i wraig Lot ddioddef fel y gwnaeth hi. A does dim rhaid i ninnau ddioddef felly chwaith.