Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Dewis iaith Cymraeg

Y TŴR GWYLIO—RHIFYN ASTUDIO Ionawr 2016

Mae’r rhifyn hwn yn cynnwys erthyglau astudio ar gyfer 29 Chwefror hyd at 3 Ebrill 2016.

Sicrhewch Fod Eich ‘Brawdgarwch yn Parhau’!

Gall testun y flwyddyn 2016 ein helpu i baratoi ar gyfer digwyddiadau’r dyfodol agos.

Gad i “Rodd Anhraethadwy” Duw Dy Gymell Di

Sut mae cariad Duw yn ein hysgogi i ganlyn ôl traed Iesu yn agos, i ddangos cariad tuag at ein brodyr, ac i faddau i bobl eraill?

Mae’r Ysbryd yn Cyd-dystiolaethu â’n Hysbryd Ni

Beth mae’n ei olygu i fod yn un o’r eneiniog? Sut mae rhywun yn cael ei eneinio?

Rydyn Ni Eisiau Mynd Gyda Chi

Beth ddylen ni ei gofio am y 144,000?

Mae Cydweithio â Duw Yn Dod â Llawenydd

Sut mae cydweithio â Duw yn dod â llawenydd ac yn ein hamddiffyn yn ysbrydol?