Y TŴR GWYLIO—RHIFYN ASTUDIO Chwefror 2019

Mae’r rhifyn hwn yn cynnwys yr erthyglau astudio ar gyfer 8 Ebrill hyd at 5 Mai 2019

Aros yn Ffyddlon!

Beth ydy ffyddlondeb a sut gallwn ni ei gadw?

Bydda’n Addfwyn a Phlesia Jehofa

Sut gwnaeth Moses ac Iesu osod esiampl dda o ddangos addfwynder? Beth yw’r buddion o feithrin addfwynder heddiw?

Pam Dangos Dy Werthfawrogiad?

Beth allwn ni ei ddysgu oddi wrth Jehofa, Iesu, a Samariad gwahanglwyfus ynglŷn â dangos gwerthfawrogiad?

Cariad a Chyfiawnder yn Israel Gynt

Beth mae Cyfraith Moses yn ei ddatgelu am agwedd Duw tuag at gariad a chyfiawnder?

HANES BYWYD

Etifeddiaeth Gristnogol Gyfoethog a Ganiataodd imi Ffynnu

Mwynha hanes bywyd Woodworth Mills, sydd wedi bod yn gwasanaethu Jehofa’n ffyddlon am tua 80 mlynedd.

Oeddet Ti’n Gwybod?

Beth oedd cychwyn y synagog?