Y TŴR GWYLIO—RHIFYN ASTUDIO Tachwedd 2017

Mae’r rhifyn hwn yn cynnwys yr erthyglau astudio ar gyfer 25 Rhagfyr 2017 hyd at 28 Ionawr 2018.

Canwn yn Llawen!

Os wyt ti’n teimlo’n anghyfforddus yn canu gyda’r gynulleidfa, sut gelli di drechu’r teimladau hynny a defnyddio dy lais i glodfori Jehofa?

Wyt Ti’n Troi at Jehofa am Loches?

Mae’r trefi lloches yn Israel yn ein dysgu am faddeuant Duw.

Efelychu Cyfiawnder a Thrugaredd Jehofa

Sut mae’r trefi lloches yn dangos trugaredd Jehofa? Beth maen nhw’n ei ddysgu inni am agwedd Jehofa tuag at fywyd? Sut maen nhw’n adlewyrchu ei gyfiawnder perffaith?

Gwrthod Meddylfryd y Byd

Mae’n rhaid inni i gyd stopio syniadau poblogaidd rhag llygru ein meddwl. Ystyria pum esiampl o feddylfryd y byd.

Paid â Gadael i Unrhyw Beth Ddwyn Dy Wobr

Ar ôl atgoffa cyd-Gristnogion o’u gobaith, rhoddodd yr apostol Paul rybuddion cariadus.