Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Dewis iaith Cymraeg

Y TŴR GWYLIO—RHIFYN ASTUDIO Rhagfyr 2018

Mae’r rhifyn hwn yn cynnwys yr erthyglau astudio ar gyfer 4 Chwefror hyd at 3 Mawrth, 2019.

“Mi Welwn Ni Chi ym Mharadwys!”

Beth mae Paradwys yn ei olygu i ti? Wyt ti’n gobeithio amdani?

Parcha “Beth Mae Duw Wedi’i Uno”

Beth ydy’r unig sail Ysgrythurol dros ysgaru ac ailbriodi?

Bobl Ifanc, Mae Eich Creawdwr Eisiau i Chi Fod yn Hapus

Pa bedwar peth a all helpu pobl ifanc i fod yn hapus ac yn llwyddiannus mewn bywyd?

Bobl Ifanc, Ceisiwch Fywyd Ystyrlon

Sut gall Salm 16 arwain pobl ifanc at fywyd ystyrlon nawr ac yn y dyfodol?

Bydd y Cyfiawn yn Llawenhau yn Jehofa

Sut gallwn ni fod yn llawen hyd yn oed o dan amgylchiadau anodd?

Caredigrwydd—Mewn Gair a Gweithred

Mae caredigrwydd yn rhan o ffrwyth ysbryd glân Duw. Sut gallwn ni feithrin y rhinwedd hyfryd hon?