Y TŴR GWYLIO—RHIFYN ASTUDIO Mehefin 2018

Mae’r rhifyn hwn yn cynnwys yr erthyglau astudio ar gyfer 6 Awst hyd at 2 Medi, 2018.

“Dydy Nheyrnas i Ddim yn Dod o’r Byd Yma”

Sut dylai safbwynt Iesu ynglŷn â dadleuon ei oes ef ddylanwadu ar ein safbwynt ninnau tuag at faterion gwleidyddol a chymdeithasol?

Gad Inni Fod yn Un Fel y Mae Jehofa ac Iesu yn Un

Beth gelli di ei wneud i gryfhau undod pobl Dduw?

Gad i Gyfreithiau ac Egwyddorion Duw Hyfforddi Dy Gydwybod

Rhoddodd Duw gwmpawd moesol inni, ond mae’n rhaid inni sicrhau ei fod yn ein harwain i’r cyfeiriad cywir.

Dylai Dy Olau Ddisgleirio er Mwyn Moli Jehofa

Mae’n gofyn am fwy na phregethu’r newyddion da yn unig.

Heddwch—Sut Gelli Di Ddod o Hyd Iddo?

Oherwydd ein bod ni’n byw mewn byd sy’n llawn problemau, mae’n rhaid inni weithio’n galed i gael heddwch. Gall Gair Duw ein helpu.

Byddai Wedi Gallu Cael Ffafr Duw

Mae esiampl Rehoboam, brenin Jwda, yn ein helpu i wybod beth mae Duw yn chwilio amdano ym mhob un ohonon ni.