Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Dewis iaith Cymraeg

Y TŴR GWYLIO—RHIFYN ASTUDIO Chwefror 2018

Mae’r rhifyn hwn yn cynnwys yr erthyglau astudio ar gyfer 2-29 Ebrill 2018.

Efelychu Ffydd ac Ufudd-dod Noa, Daniel, a Job

Wynebodd Noa, Daniel, a Job yr un problemau rydyn ni’n eu hwynebu heddiw. Beth wnaeth eu helpu i fod yn ostyngedig?

Wyt Ti’n Adnabod Jehofa Fel Roedd Noa, Daniel, a Job yn ei Wneud?

Sut gwnaeth y dynion hyn ddod i adnabod y Duw Hollalluog. Sut gwnaethon nhw elwa ar y wybodaeth a oedd ganddyn nhw, a sut gallwn ni ddatblygu’r un ffydd â nhw?

Beth Mae’n ei Olygu i Fod yn Berson Ysbrydol?

Mae’r Beibl yn dangos y gwahaniaeth rhwng person ysbrydol a person corfforol.

Symud yn Dy Flaen Fel Person Ysbrydol

Dydy gwybodaeth am y Beibl ddim o reidrwydd yn golygu dy fod ti’n berson ysbrydol. Beth arall sydd ei angen?

Llawenydd—Rhinwedd Rydyn Ni’n ei Chael Gan Dduw

Os wyt ti’n teimlo bod problemau bob dydd yn gwneud iti golli dy lawenydd, beth gelli di ei wneud?

Cwestiynau Ein Darllenwyr

Yn Israel gynt, a oedd y llinach yn arwain at y Meseia ynghlwm wrth breintiau’r cyntaf-anedig?