Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Dewis iaith Cymraeg

Y TŴR GWYLIO—RHIFYN ASTUDIO Awst 2016

Mae’r rhifyn hwn yn cynnwys yr erthyglau astudio ar gyfer 26 Medi hyd at 23 Hydref 2016.

HANES BYWYD

Mae Bywyd o Roi Wedi Fy Ngwneud yn Hapus

Sais ifanc yn dechrau ar y bywyd a fyddai yn ei wneud yn hapus drwy fynd yn genhadwr yn Puerto Rico.

Priodas—Ei Dechreuad a’i Phwrpas

A yw’n gywir i ddweud bod priodas yn rhodd oddi wrth Dduw?

Gwneud Priodas Gristnogol yn Llwyddiannus

Dod o hyd i gyngor sy’n gweithio.

Ceisia Rywbeth Llawer Gwell Nag Aur

Dysgwch dair ffordd y mae myfyrwyr y Beibl yn debyg i chwilwyr.

Wyt Ti’n Gweld yr Angen i Wneud Cynnydd Ysbrydol?

Dysga’r hyn sydd ei angen arnat ti i fod yn llwyddiannus.

Wyt Ti’n Gweld yr Angen i Hyfforddi Eraill?

Pa amcanion pwysig gelli di eu helpu nhw i anelu atyn nhw?

Cwestiynau Ein Darllenwyr

Pam roedd golchi dwylo yn gymaint o bwnc llosg ymhlith gelynion Iesu?

O’R ARCHIF

“Rwy’n Dwyn Ffrwyth er Clod i Jehofa”

Er nad oedd Myfyrwyr y Beibl yn deall yn iawn yr egwyddor ynglŷn â niwtraliaeth Gristnogol, roedd eu diffuantrwydd yn dwyn ffrwyth da.