Y TŴR GWYLIO Rhif 3 2019 | Ai’r Bywyd Hwn Yw’r Cyfan Sydd?

Mae’n gwestiwn cyffredin, a bydd pa bynnag ateb mae person yn ei dderbyn yn ddylanwad mawr ei fywyd.

Y Gwir am Farwolaeth

Er gwaethaf ein holl ymdrechion, rydyn ni wedi methu trechu henaint a marwolaeth. Ai’r bywyd hwn yw’r cyfan sydd?

Yr Awydd i Fyw’n Hirach

Mae rhai biolegwyr a genetegwyr yn ceisio darganfod y rheswm pam rydyn ni’n heneiddio. Beth maen nhw wedi ei ddarganfod?

Wedi Ein Creu i Fyw am Byth

Onid ydyn ni i gyd eisiau bywyd hir a hapus?

Pam Rydyn Ni’n Heneiddio a Marw?

Ni wnaeth Duw greu bodau dynol i farw. Cafodd ein rhieni cyntaf eu creu â meddwl a chorff perffaith; gallen nhw fod wedi byw hyd heddiw.

Trechu’r Gelyn, Marwolaeth—Sut?

Oherwydd ei gariad mawr, trefnodd Jehofa Dduw i achub dynolryw rhag crafangau marwolaeth drwy dalu pridwerth.

Sut Gallwch Chi Gael Bywyd Gwell?

Mae yna ffordd y mae angen i chi ei chymryd i gael y math o fywyd y mae Duw wedi ei addo i’r rhai sy’n ei garu.

Gwneud y Gorau o’ch Bywyd Nawr

Sut gall cyngor y Beibl eich helpu i fod yn fodlon, i ymdopi â salwch, ac i gryfhau eich priodas?

Pa Obaith Sydd i’r Meirw?

Mae’r Beibl yn rhoi’r ateb.