Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Dewis iaith Cymraeg

Sut Mae Duw yn Teimlo am Eich Dioddefaint?

Sut Mae Duw yn Teimlo am Eich Dioddefaint?

Mae rhai pobl yn credu nad ydy Duw yn sylwi ar ddioddefaint nac yn poeni rhyw lawer amdano.

YSTYRIWCH BETH MAE’R BEIBL YN EI DDWEUD

 • Mae Duw yn sylwi ac yn cydymdeimlo

  “Roedd yr ARGLWYDD yn gweld bod y ddynoliaeth bellach yn ofnadwy o ddrwg. . . . Roedd wedi ei frifo a’i ddigio.”—Genesis 6:5, 6.

 • Bydd Duw yn rhoi terfyn ar ein dioddefaint

  “Fydd y rhai drwg ddim i’w gweld yn unman mewn ychydig! Byddi’n edrych amdanyn nhw, ond byddan nhw wedi mynd. Y rhai sy’n cael eu cam-drin yn meddiannu’r tir, ac yn cael mwynhau heddwch a llwyddiant.”—Salm 37:10, 11.

 • Yr hyn mae Duw eisiau ichi

  “‘Fi sy’n gwybod beth dw i wedi ei gynllunio ar eich cyfer chi,’ meddai’r ARGLWYDD. ‘Dw i’n bwriadu eich bendithio chi, dim gwneud niwed i chi. Dw i am roi dyfodol llawn gobaith i chi. Byddwch yn galw arna i ac yn gweddïo, a bydda i’n gwrando.’”—Jeremeia 29:11, 12.

  “Closiwch at Dduw a bydd e’n closio atoch chi.”—Iago 4:8.