Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Dewis iaith Cymraeg

Y TŴR GWYLIO Rhif 3 2018 | Ydy Duw yn Gofalu Amdanoch Chi?

YDY DUW YN GOFALU AMDANOCH CHI?

Pan fydd trychineb yn taro neu pan fydd pobl yn dioddef ac yn marw, efallai byddwn ni’n gofyn a ydy Duw yn gweld neu’n poeni o gwbl am yr hyn sy’n digwydd. Mae’r Beibl yn dweud:

“Mae’r Arglwydd yn gofalu am y rhai sy’n gwneud beth sy’n iawn ac yn gwrando’n astud ar eu gweddïau nhw; ond mae e yn erbyn y rhai sy’n gwneud drygioni.”—1 Pedr 3:12.

Mae’r rhifyn hwn o’r Tŵr Gwylio yn dangos sut mae Duw yn ein helpu ni a beth mae’n ei wneud er mwyn cael gwared ar ddioddefaint.

 

“Lle Roedd Duw?”

Ydy digwyddiad ofnadwy wedi achosi ichi gwestiynau a ydy Duw yn gofalu amdanoch chi yn bersonol?

Ydy Duw yn Cymryd Sylw Ohonoch Chi?

Pa dystiolaeth sy’n dangos fod gan Dduw ddiddordeb mawr yn eich lles?

A Ydy Duw yn Eich Deall Chi?

Mae gwybodaeth unigryw Duw amdanon ni a’n geneteg yn ein sicrhau ni ei fod yn wir yn ein deall ni i’r manylyn lleiaf.

A Oes Gan Dduw Empathi?

Mae Duw yn sylwi, yn deall, ac yn teimlo droson ni.

Dioddefaint—A Yw’n Gosb Gan Dduw?

Ydy Duw yn defnyddio salwch neu drychinebau i gosbi pobl am eu pechodau?

Pwy Sydd ar Fai?

Mae Gair Duw, y Beibl, yn datgelu tri o’r rhesymau pennaf dros ddioddefaint dynolryw.

Bydd Duw yn Rhoi Terfyn ar Ein Holl Ddioddefaint

Sut rydyn ni’n gwybod y bydd Duw yn dod â phob dioddefaint ac anghyfiawnder i ben?

Sut Mae Gofal Duw o Fudd Ichi?

Mae’r Ysgrythurau yn ein helpu i adeiladu ffydd yn addewidion Duw ynglŷn â dyfodol hapus.

Sut Mae Duw yn Teimlo am Eich Dioddefaint?

Gall yr adnodau hyn o’r Beibl eich helpu i ddeall sut mae Duw yn teimlo am ddioddefaint.