Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Dewis iaith Cymraeg

Mae Ef yn Gofalu Amdanoch Chi

Mae Ef yn Gofalu Amdanoch Chi

Hyd yn oed os ydy eraill yn eich siomi, mae ’na Un na fydd byth yn cefnu arnoch. Pwy?

Dywedodd y Brenin Dafydd gynt: “Hyd yn oed petai dad a mam yn troi cefn arna i, byddai’r ARGLWYDD yn gofalu amdana i.”—Salm 27:10.

Jehofa yw’r “Tad sy’n tosturio a’r Duw sy’n cysuro. Mae’n ein cysuro ni yng nghanol ein holl drafferthion.”—2 Corinthiaid 1:3, 4.

“Rhowch y pethau dych chi’n poeni amdanyn nhw iddo fe, achos mae e’n gofalu amdanoch chi.”—1 Pedr 5:7.

I ddysgu ym mha ffyrdd mae Duw eisiau eich helpu, gwelwch bennod 12 o’r llyfr Beth Allwn Ni ei Ddysgu o’r Beibl? a gyhoeddir gan Dystion Jehofa. Ar gael hefyd ar www.jw.org/cy