Y TŴR GWYLIO Rhif 2 2019 | Ydy Bywyd yn Werth ei Fyw?

Ydych chi wedi wynebu digwyddiad ysgytwol yn eich bywyd sydd wedi achosi ichi gwestiynu a ydy bywyd yn werth ei fyw?

Pan Fo Bywyd yn Eich Llethu

Mae bywyd yn werth ei fyw er gwaethaf unrhyw galedi.

Pan Fo Trychineb yn Taro

Mae’r Beibl yn rhoi cyngor ymarferol i’ch helpu i ddod dros drychineb naturiol.

Pan Fo Anwylyn yn Marw

Ystyriwch bump awgrym ymarferol a all eich helpu i oddef colli anwylyn.

Pan Fo Cymar yn Anffyddlon

Mae sawl cymar dieuog wedi cael cysur o’r Ysgrythurau.

Pan Fo Salwch Difrifol Arnoch

Dysgwch sut mae rhai wedi ymdopi pan oedd salwch difrifol arnyn nhw.

Pan Deimlwch Nad Yw Bywyd yn Werth ei Fyw

Ydych chi erioed wedi teimlo mor isel eich bod chi wedi meddwl am roi terfyn ar eich bywyd? Lle gallwch chi gael help?

Mae Bywyd yn Werth ei Fyw!

Efallai na fydd eraill yn deall y boen yn eich calon, ond cofiwch mae Duw yn eich caru ac eisiau eich helpu.

Mae Ef yn Gofalu Amdanoch Chi

Gall yr adnodau hyn eich cysuro a’ch cryfhau.