Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Dewis iaith Cymraeg

 AR Y CLAWR | BETH YW’R ANRHEG ORAU OLL?

“Yr Anrheg Orau Erioed”

“Yr Anrheg Orau Erioed”

Dyna sut roedd un ferch 13 oed yn teimlo pan gafodd hi gi bach yn anrheg. Dywedodd dynes fusnes lwyddiannus fod cyfrifiadur a roddodd ei thad iddi pan oedd hi yn yr ysgol uwchradd yn anrheg a newidiodd ei bywyd. A dywedodd gŵr a oedd yn dathlu ei ben-blwydd priodas cyntaf mai’r cerdyn o waith llaw ei wraig oedd yr anrheg orau iddo ei derbyn erioed.

Bob blwyddyn, mae llawer o bobl yn treulio amser yn yr ymdrech i ddod o hyd i’r anrheg “orau” ar gyfer ffrind neu berthynas teuluol sy’n dathlu achlysur arbennig. A byddai’r rhan fwyaf ohonyn nhw yn hapus dros ben i glywed sylwadau cadarnhaol fel y rhai uchod. Ond beth amdanoch chithau? A fyddech chithau’n hoff o allu rhoi neu dderbyn anrhegion sy’n cael eu gwerthfawrogi?

Mae hynny’n apelio aton ni nid yn unig oherwydd yr effaith y mae anrheg yn ei chael ar yr un sy’n ei derbyn ond oherwydd y ffordd y mae’n gwneud i’r sawl sy’n rhoi’r anrheg deimlo. Wedi’r cwbl, dywed y Beibl: “Mae rhoi yn llawer gwell na derbyn.” (Actau 20:35) Wrth gwrs, pan fydd yr anrheg yn cael ei gwerthfawrogi’n fawr, mae’r pleser sy’n dod o roi yn llawer iawn mwy.

Sut, felly, gallwch chi sicrhau bod rhoi anrhegion yn dod â llawenydd mawr i chi a hefyd i’r sawl a fydd yn derbyn eich anrheg? Ac os nad ydy hi’n bosib ichi roi’r anrheg “orau erioed,” beth gallwch chi ei wneud i sicrhau bod eich anrheg yn cael ei gwerthfawrogi?