Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Dewis iaith Cymraeg

Y TŴR GWYLIO—RHIFYN ASTUDIO Mawrth 2016

Mae’r rhifyn hwn yn cynnwys yr erthyglau astudio ar gyfer 2-29 Mai 2016.

A Elli Di Helpu yn Dy Gynulleidfa Di?

A elli di ddangos ysbryd cenhadon hyd yn oed yn dy gynulleidfa dy hun?

Bobl Ifanc—Ydych Chi’n Barod i Gael Eich Bedyddio?

Tri chwestiwn i’th helpu i benderfynu.

Bobl Ifanc—Sut Gallwch Chi Baratoi ar Gyfer Bedydd?

Beth os nad wyt ti’n sicr dy fod ti’n barod? Neu beth os wyt ti’n meddwl dy fod ti’n barod ond mae dy rieni yn dweud y dylet ti aros?

Sut Gelli Di Gyfrannu at Ein Hundod Cristnogol?

Mae gweledigaeth a gafodd ei chofnodi yn Datguddiad pennod 9 yn dangos pwysigrwydd bod yn unedig.

Mae Jehofa yn Arwain Ei Bobl ar y Ffordd i Fywyd

Sut gallwn ni ddangos ein bod ni’n dibynnu ar Jehofa am arweiniad?

Cwestiynau Ein Darllenwyr

Pa bryd y cafodd pobl Dduw eu caethiwo gan Fabilon Fawr? A wnaeth Satan gymryd Iesu yn llythrennol i’r deml er mwyn ei demtio?