Y TŴR GWYLIO—RHIFYN ASTUDIO Mai 2016

Mae’r rhifyn hwn yn cynnwys yr erthyglau astudio ar gyfer 27 Mehefin i 31 Gorffennaf 2016.

Torri Dadleuon Mewn Ffordd Gariadus

Beth ddylai dy nod fod? I ennill ffrae, i wneud i rywun gyfaddef ei fod yn euog, neu rywbeth arall?

“Ewch, . . . a Gwnewch Ddisgyblion o’r Holl Genhedloedd”

Mae’r atebion i bedwar cwestiwn yn dangos pwy sy’n cyflawni proffwydoliaeth Iesu heddiw.

Sut Rwyt Ti’n Gwneud Penderfyniadau Personol?

Pan nad oes deddf yn y Beibl, sut gallwn ni ddeall beth mae Duw eisiau inni ei wneud mewn sefyllfa benodol?

Ydy’r Beibl yn Dal yn Newid Dy Fywyd?

Gwnaeth un Tyst roi’r gorau i gamblo, ysmygu, goryfed, a chymryd cyffuriau er mwyn iddo fod yn gymwys ar gyfer bedydd, ond roedd un newid yn anoddach na’r rheini i gyd.

Manteisio’n Llawn ar Ddarpariaethau Jehofa

Beth all achosi inni beidio ag elwa yn llawn ar rai ohonyn nhw?