Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Dewis iaith Cymraeg

Y TŴR GWYLIO—RHIFYN ASTUDIO Tachwedd 2016

Mae’r rhifyn hon yn cynnwys yr erthyglau astudio ar gyfer 26 Rhagfyr 2016 hyd at 29 Ionawr 2017.

Gair a Oedd yn Llawn Ystyr!

Pa ffordd arferol o gyfarch eraill a ystyrid yn gwrtais a ddefnyddiodd Iesu?

Daliwch Ati i Annog Eich Gilydd Bob Dydd

Pam mae anogaeth yn hanfodol? Beth rydyn ni’n ei ddysgu o’r ffordd y gwnaeth Jehofa, Iesu, a’r apostol Paul yn annog eraill? A sut gelli di roi anogaeth sy’n effeithiol?

Wedi Ein Trefnu yn Unol â Gair Duw

Jehofa yw’r Trefnwr heb ei ail. Onid yw hi’n rhesymol inni ddisgwyl y byddai addolwyr Jehofa yn cael eu trefnu hefyd?

Wyt Ti’n Parchu Gair Duw?

Mae pobl Dduw yn ffynnu pan fyddan nhw’n ymdrechu i roi ar waith gyngor y Beibl ac yn ffyddlon i’w gyfundrefn.

“Mae’r Dasg . . . yn Un Fawr”

Dy fraint di yw ei gefnogi.

Wedi Ein Galw o’r Tywyllwch

Ym mha ystyr y plymiodd pobl Dduw i’r tywyllwch yn ystod yr ail ganrif OG? Sut a pha bryd y cawson nhw eu goleuo?

Torri’n Rhydd o Afael Gau Grefydd

Pa bryd y gwnaeth pobl Dduw eu rhyddhau eu hunain yn llwyr o grafangau Babilon?

“Gyhoeddwyr y Deyrnas ym Mhrydain—Deffrowch!!”

Nad oedd dim cynnydd sylweddol yn nifer y cyhoeddwyr ym Mhrydain am ddeng mlynedd! Beth oedd yn gyfrifol am newid pethau er gwell?