Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Dewis iaith Cymraeg

Mynegai Y Tŵr Gwylio 2016

Mynegai Y Tŵr Gwylio 2016

Yn cynnwys y rhifyn roedd yr erthygl yn ymddangos ynddo

BYWYD A RHINWEDDAU CRISTNOGOL

 • Amddiffyn Newyddion Da Gerbron Swyddogion, Medi

 • Dy Weinidogaeth Di Fel y Gwlith? Ebrill

 • Gwell Nag Aur (doethineb duwiol), Awst

 • Helpu yn Dy Gynulleidfa Di?, Mawrth

 • Mwy Gwerthfawr Nag Unrhyw Ddiemwnt (gonestrwydd), Meh.

 • Paid Colli Golwg ar Ddoethineb Ymarferol, Hyd.

 • Parhau i Wasanaethu Jehofa â Llawenydd, Chwef.

 • Ysbryd Addfwyn—Ffordd Doethineb, Rhag.

CWESTIYNAU EIN DARLLENWYR

ERTHYGLAU ASTUDIO

 • Aros yn Niwtral Mewn Byd Rhanedig, Ebrill

 • Bobl Ifanc, Cryfhewch Eich Ffydd, Medi

 • Bobl Ifanc—Sut Gallwch Chi Baratoi ar Gyfer Bedydd? Mawrth

 • Bobl Ifanc—Ydych Chi’n Barod i Gael Eich Bedyddio? Mawrth

 • Cadw Dy Iechyd Ysbrydol Wrth Wasanaethu yn y Maes Ieithoedd Eraill, Hyd.

 • Ceisia’r Deyrnas, Nid Pethau, Gorff.

 • Cryfha Dy Ffydd yn yr Hyn Rwyt Ti’n Gobeithio Amdano, Hyd.

 • Drwy Garedigrwydd Anhaeddiannol y Cefaist Dy Ryddhau, Rhag.

 • Dal Ati i Ymdrechu â Jehofa am Fendith, Medi

 • Daliwch Ati i Annog Eich Gilydd Bob Dydd, Tach.

 • Dangos Dy Hun yn Ffyddlon i Jehofa, Chwef.

 • Dysgu Oddi Wrth Weision Ffyddlon Jehofa, Chwef.

 • Efelychu Ffrindiau Agos Jehofa, Chwef.

 • “Ewch, . . . a Gwnewch Ddisgyblion o’r Holl Genhedloedd,” Mai

 • “Gadewch i Ddyfalbarhad Gyflawni ei Waith,” Ebrill

 • Gad i “Rodd Anhraethadwy” Duw Dy Gymell Di, Ion.

 • Gwerthfawrogi Caredigrwydd Anhaeddiannol Duw, Gorff.

 • Gwneud Priodas Gristnogol yn Llwyddiannus, Awst

 • Lledaenu’r Newyddion Da am Garedigrwydd Anhaeddiannol Duw, Gorff.

 • Mae Bod yn Ffyddlon yn Plesio Duw, Ebrill

 • Mae Cydweithio â Duw yn Dod â Llawenydd, Ion.

 • Mae Jehofa Ein Duw yn Un Jehofa, Meh.

 • Mae Jehofa yn Arwain Ei Bobl ar y Ffordd i Fywyd, Mawrth

 • Mae Jehofa yn Gwobrwyo Pawb Sy’n ei Geisio o Ddifrif, Rhag.

 • Mae’r Ysbryd yn Cyd-dystiolaethu â’n Hysbryd Ni, Ion.

 • Mae Rhoi Dy Fryd ar Bethau’r Ysbryd yn Golygu Bywyd a Heddwch, Rhag.

 • Manteisio’n Llawn ar Ddarpariaethau Jehofa, Mai

 • Parchu Jehofa Ein Crochenydd, Meh.

 • Paid â Gadael i Feiau Pobl Eraill Dy Faglu Di, Meh.

 • “Paid â Llaesu Dy Ddwylo,” Medi

 • Pam Mae’n Rhaid Inni Barhau i Fod yn Wyliadwrus? Gorff.

 • Pam y Dylen Ni Gwrdd Gyda’n Gilydd i Addoli? Ebrill

 • “Peidiwch Stopio’r Arfer o Roi Croeso i Bobl Ddieithr,” Hyd.

 • Priodas—Ei Dechreuad a’i Phwrpas, Awst

 • Rieni, Helpwch Eich Plant i Adeiladu Ffydd, Medi

 • Roedd yn Ffrind i Jehofa, Chwef.

 • Rydyn Ni Eisiau Mynd Gyda Chi, Ion.

 • Rho Dy Holl Bryderon i Jehofa, Rhag.

 • Sicrhewch Fod Eich ‘Brawdgarwch yn Parhau’! Ion.

 • Sut Gelli Di Gyfrannu at Ein Hundod Cristnogol? Mawrth

 • Sut Rwyt Ti’n Gwneud Penderfyniadau Personol? Mai

 • Torri Dadleuon Mewn Ffordd Gariadus, Mai

 • Torri’n Rhydd o Afael Gau Grefydd, Tach.

 • Wedi Ein Galw o’r Tywyllwch, Tach.

 • Wedi Ein Trefnu yn Unol â Gair Duw, Tach.

 • Wyt Ti’n Gadael i’r Crochenydd Mawr Dy Lunio Di? Meh.

 • Wyt Ti’n Gweld yr Angen i Hyfforddi Eraill? Awst

 • Wyt Ti’n Gweld yr Angen i Wneud Cynnydd Ysbrydol? Awst

 • Wyt Ti’n Parchu Gair Duw? Tach.

 • Ydy’r Beibl yn Dal yn Newid Dy Fywyd? Mai

 • Ydy’r Hyn Rwyt Ti’n ei Wisgo yn Anrhydeddu Duw? Medi

 • Ymarfer Dy Ffydd yn Addewidion Jehofa, Hyd.

HANESION BYWYD

 • Ceisio Adlewyrchu Esiamplau Da (T. McLain), Hyd.

 • Dod “yn Bob Peth i Bawb” (D. Hopkinson), Rhag.

 • Lleianod yn Dod yn Wir Chwiorydd Ysbrydol (F. ac A. Fernández), Ebrill

 • Mae Bywyd o Roi Wedi Fy Ngwneud yn Hapus (R. Parkin), Awst

 • Mae Jehofa Wedi Fy Mendithio yn Ei Wasanaeth (C. Robison), Chwef.

JEHOFA

 • “Paid ag Ofni, yr Wyf Fi’n Dy Gynorthwyo,” Gorff.

 • Yn Gofalu Amdanat Ti, Meh.

PYNCIAU ERAILL

 • A Fyddai Rhywun yn Hau Chwyn yng Nghanol y Gwenith? Hyd.

 • Gair a Oedd yn Llawn Ystyr! (“merch”), Tach.

 • Rhyddid a Roddodd Rhufain i’r Iddewon yn Jwdea, Hyd.

TYSTION JEHOFA

 • “Dwyn Ffrwyth er Clod i Jehofa” (Yr Almaen, Rhyfel Byd I), Awst

 • Elwa ar Arweiniad Jehofa (profiadau), Medi

 • Gwasanaethu yn Ghana, Gorff.

 • “Gyhoeddwyr y Deyrnas ym Mhrydain—Deffrowch!!” (1937), Tach.

 • “Mae’r Dasg . . . yn Un Fawr” (cyfraniadau), Tach.