Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Dewis iaith Cymraeg

Y TŴR GWYLIO—RHIFYN ASTUDIO Medi 2016

Mae’r rhifyn hon yn cynnwys yr erthyglau astudio ar gyfer 24 Hydref i 27 Tachwedd 2016.

“Paid â Llaesu Dy Ddwylo”

Sut mae Jehofa yn cryfhau a chalonogi ei weision? Sut gelli di wneud yr un peth?

Dal Ati i Ymdrechu â Jehofa am Fendith

Mae pobl Dduw yn wynebu llawer o heriau wrth iddyn nhw dal ati i geisio ei gymeradwyaeth. Ond eto, maen nhw’n llwyddo!

Cwestiynau Ein Darllenwyr

Yn ôl Hebreaid 4:12, beth yw “gair Duw” sy’n “fyw a grymus”?

Amddiffyn y Newyddion Da Gerbron Uwch-Swyddogion

Rydyn ni’n dysgu oddi wrth y ffordd y gwnaeth yr apostol Paul ddelio â’r system gyfreithiol ei ddydd ef.

Ydy’r Hyn Rwyt Ti’n ei Wisgo yn Anrhydeddu Duw?

Gall egwyddorion ysgrythurol ein harwain.

Elwa ar Arweiniad Jehofa Heddiw

Tystion yng Ngwlad Pwyl ac yn Ffiji yn gwneud penderfyniadau doeth.

Bobl Ifanc, Cryfhewch Eich Ffydd

Wyt ti’n teimlo pwysau i cydymffurfio â daliadau cyffredin, fel esblygiad yn lle creadigaeth? Os felly, mae’r wybodaeth hon ar dy gyfer di.

Rieni, Helpwch Eich Plant i Adeiladu Ffydd

Wyt ti weithiau’n teimlo bod y gyfrifoldeb yn drech na thi? Gall pedwar cam dy helpu i lwyddo.