Y TŴR GWYLIO—RHIFYN ASTUDIO Mawrth 2018

Mae’r rhifyn hwn yn cynnwys yr erthyglau astudio ar gyfer 30 Ebrill hyd at 3 Mehefin 2018.

BedyddHanfodol ar Gyfer Cristnogion

Beth mae’r Beibl yn ei ddweud am fedydd? Pa gamau sy’n rhaid i berson eu cymryd cyn iddo gael ei fedyddio? A pham dylai athro Cristnogol gadw bedydd mewn cof wrth iddo ddysgu ei blant neu fyfyrwyr eraill?

Rieni, Ydych Chi’n Helpu Eich Plant i Gael eu Bedyddio?

Beth mae rhieni Cristnogol eisiau bod yn siŵr ohono cyn i’w plant gael eu bedyddio?

Buddion Bod yn Groesawgar

Pam y mae’r Ysgrythurau yn annog Cristnogion i ddangos lletygarwch tuag at ei gilydd? Pa gyfleon sydd gennyn ni i estyn croeso? Sut gallwn ni godi uwchlaw unrhyw rwystrau sy’n gallu ein dal ni’n ôl rhag bod yn groesawgar?

DisgyblaethTystiolaeth Fod Duw yn Ein Caru

Beth allwn ni ei ddysgu o’r rhai y gwnaeth Duw eu disgyblu yn y gorffennol? A phan fyddwn ni’n rhoi disgyblaeth, sut gallwn ni efelychu Jehofa?

“Gwrandwch ar Beth Dw i’n Ddweud a Byddwch Ddoeth”

Ym mha ffyrdd mae Jehofa yn ein dysgu ni i gael hunanddisgyblaeth? A allwn ni elwa ar unrhyw ddisgyblaeth rydyn ni’n ei derbyn yn y gynulleidfa?