Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Dewis iaith Cymraeg

Y TŴR GWYLIO—RHIFYN ASTUDIO Mawrth 2017

Mae’r rhifyn hwn yn cynnwys yr erthyglau astudio ar gyfer 1-28 Mai 2017.

HANES BYWYD

Rwyf Wedi Elwa ar Gwmni Pobl Ddoeth

Trwy gydol ei wasanaeth llawn amser, mae William Samuelson wedi derbyn aseiniadau sydd wedi bod yn anodd ac yn gyffrous.

Anrhydeddu’r Rhai Sy’n Deilwng

Pwy sy’n haeddu cael ei anrhydeddu, a pham? Sut byddi di’n elwa o’u hanrhydeddu?

Ymarfer Ffydd—Penderfyna’n Ddoeth!

Bydd rhai o’r penderfyniadau y byddi di yn eu gwneud yn cael effaith fawr ar dy fywyd di. Beth all dy helpu di i wneud penderfyniadau doeth?

Gwasanaetha Jehofa â Chalon Berffaith!

Fe wnaeth y brenhinoedd o Jwdea Asa, Jehosaffat, Heseceia, a Joseia i gyd wneud camgymeriadau. Ond eto, gwnaeth Duw farnu fod ganddyn nhw galon berffaith gywir tuag ato. Pam?

Wyt Ti’n Rhoi Dy Sylw i’r Ysgrythurau?

Gallwn ni ddysgu gwersi pwysig o gamgymeriadau eraill, gan gynnwys y camgymeriadau sy’n cael eu cofnodi yn Beibl.

Bod yn Ffrind—Cyfeillgarwch Mewn Perygl

Efallai bydd yna amser pan fydd angen help ar un o dy ffrindiau i gerdded y llwybr iawn unwaith eto. Sut y gelli di helpu?

Enw Beiblaidd ar Lestr Hynafol

Mae darnau mân o lestr seramig tair mil oed a gafodd eu codi o’r pridd yn 2012 wedi ennyn diddordeb ymchwilwyr. Beth oedd mor arbennig am y darganfyddiad hwn?