Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Dewis iaith Cymraeg

Kenneth E. Cook, Jr., a’i wraig, Jamie

Aelod Newydd o’r Corff Llywodraethol

Aelod Newydd o’r Corff Llywodraethol

AR FORE Mercher, 24 Ionawr 2018, clywodd y teulu Bethel yn yr Unol Daleithiau a Chanada gyhoeddiad arbennig: Roedd y Brawd Kenneth Cook, Jr. wedi cael ei ychwanegu at Gorff Llywodraethol Tystion Jehofa.

Cafodd y Brawd Cook ei eni a’i fagu yn Pennsylvania, UDA. Dysgodd y gwirionedd gan un o’i gyd-ddisgyblion ychydig cyn iddo raddio o’r ysgol uwchradd, a chafodd ei fedyddio ar 7 Mehefin 1980. Cychwynnodd ei wasanaeth llawn amser drwy ddechrau arloesi ar 1 Medi 1982. Ar ôl arloesi am ddwy flynedd, cafodd wahoddiad i wasanaethu yn y Bethel yn Wallkill, Efrog Newydd, ar 12 Hydref 1984.

Dros y 25 mlynedd nesaf, cafodd y Brawd Cook aseiniadau gwahanol yn yr Argraffdy a Swyddfa’r Bethel. Priododd ei wraig, Jamie, yn 1996, a dechreuodd hi wasanaethu yn y Bethel yn Wallkill hefyd. Yn Rhagfyr 2009, cafodd Brawd a Chwaer Cook eu symud i Ganolfan Addysg y Watchtower yn Patterson, Efrog Newydd, lle cafodd y Brawd Cook yr aseiniad o weithio gyda’r Adran Gohebu Ysgrifenedig. Yn Ebrill 2016, ar ôl mynd yn ôl i Wallkill am gyfnod byr, cafodd Brawd a Chwaer Cook eu symud i Brooklyn, Efrog Newydd. Pum mis yn ddiweddarach, cawson nhw eu hadleoli i’r pencadlys yn Warwick, Efrog Newydd. Yn Ionawr 2017, cafodd y Brawd Cook ei benodi i wasanaethu fel cynorthwywr i Bwyllgor Ysgrifennu y Corff Llywodraethol.