Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Dewis iaith Cymraeg

Y TŴR GWYLIO—RHIFYN ASTUDIO Ionawr 2018

Mae’r rhifyn hwn yn cynnwys yr erthyglau astudio ar gyfer 26 Chwefror hyd at 1 Ebrill 2018.

Mae Duw yn “Rhoi Egni i’r Blinedig”

Wrth i’r diwedd agosáu, gallwn ddisgwyl y bydd pwysau bywyd yn cynyddu. Mae testun y flwyddyn ar gyfer 2018 yn ein hatgoffa i droi at Jehofa am nerth.

Undod Hyfryd a’r Goffadwriaeth

Ym mha ffyrdd mae undod pobl Dduw yn cael ei gryfhau gan y Goffadwriaeth? Pryd bydd y Goffadwriaeth olaf?

Pam Rhoi i’r Un Sydd â Phopeth?

Un ffordd y gallwn ddangos ein cariad at Dduw yw drwy roi iddo. Sut rydyn ni’n elwa ar anrhydeddu Jehofa gyda’n pethau gwerthfawr?

Pa Fath o Gariad Sy’n Dod â Gwir Hapusrwydd?

Sut mae cariad dwyfol yn wahanol i’r cariad sy’n cael ei ddisgrifio yn 2 Timotheus 3:2-4? Gall yr atebion ein helpu i ddarganfod gwir hapusrwydd a bodlonrwydd

Gweld y Gwahaniaeth Mewn Pobl

Beth yw’r gwahaniaeth rhwng nodweddion pobl yn y dyddiau diwethaf a’r rhinweddau mae pobl Dduw yn eu dangos?