Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r isddewislen

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Cymraeg

Y TŴR GWYLIO—RHIFYN ASTUDIO Ionawr 2017

Mae’r rhifyn hwn yn cynnwys yr erthyglau astudio ar gyfer 27 Chwefror hyd at 2 Ebrill 2017.

Gwasanaethu o’u Gwirfodd

Roedd llawer o chwiorydd sydd wedi gwasanaethu dramor yn betrusgar i ddechrau ynglŷn â symud i wlad arall. Sut gwnaethon nhw fagu’r hyder angenrheidiol? Beth maen nhw wedi ei ddysgu o wasanaethu dramor?

Ymddiried yn Jehofa a Gwna Ddaioni

Mae Jehofa yn hapus i wneud yr hyn na allwn ni ei wneud droson ni ein hunain. Ond mae’n disgwyl inni wneud yr hyn a allwn ni. Sut mae testun y flwyddyn 2017 yn ein helpu ni i fod yn gytbwys?

Trysora Dy Ewyllys Rhydd

Beth yw ewyllys rhydd a beth mae’r Beibl yn ei ddysgu amdano? Sut gelli di barchu ewyllys rhydd pobl eraill?

Pam Mae’n Bwysig i Fod yn Wylaidd?

Beth yw gwyleidd-dra, beth mae’n ei gynnwys, a sut mae’n gysylltiedig â gostyngeiddrwydd? Pam y mae’n rhinwedd bwysig i’w meithrin?

Fe Elli Di Aros yn Wylaidd o Dan Brawf

Sut gallwn ni aros yn wylaidd pan fo ein hamgylchiadau yn newid, pan fyddwn ni’n derbyn beirniadaeth neu glod, ac wrth ddelio gydag ansicrwydd?

Rho Hyfforddiant i Rai Dibynadwy

Sut gall rhai hŷn helpu rhai ifanc i ysgwyddo mwy o gyfrifoldeb? Sut gall rhai ifanc ddangos eu bod nhw’n gwerthfawrogi’r rhai sydd wedi arwain yn y gynulleidfa ers blynyddoedd?

Oeddet Ti’n Gwybod?

Yn nyddiau’r Beibl, sut y cludwyd tân o un lle i’r llall?