Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Dewis iaith Cymraeg

Y TŴR GWYLIO—RHIFYN ASTUDIO Hydref 2018

Mae’r rhifyn hwn yn cynnwys yr erthyglau astudio ar gyfer 3-30 Rhagfyr 2018.

Dweud y Gwir

Pam mae pobl yn dweud celwydd, a beth yw’r canlyniadau? Sut gallwn ni fod yn onest â’n gilydd?

Dysgu Eraill y Gwirionedd

Yn ystod yr amser sydd gennyn ni ar ôl ar gyfer pregethu, dylen ni ganolbwyntio ar gychwyn astudiaethau Beiblaidd a dysgu’r gwirionedd i eraill. Sut gall ein Bocs Tŵls Dysgu ein helpu?

Ymddiried yn Ein Harweinydd Gweithgar—Crist

Wrth i gyfundrefn Duw symud yn ei blaen yn gyflym, pa resymau sydd gennyn ni dros ymddiried yn arweiniad Crist?

Cadw Dy Heddwch Mewnol er Gwaethaf Newidiadau

Pan fydd ein bywydau’n newid yn annisgwyl, gallai hynny achosi inni bryderu. Sut gall heddwch Duw ein helpu pan fydd amgylchiadau’n newid?

HANES BYWYD

Bendithiodd Jehofa Fy Mhenderfyniad yn Hael

Pan oedd Charles Molohan yn ifanc, gwnaeth ehangu ei weinidogaeth drwy lenwi cais Bethel. Mae Jehofa wedi ei fendithio’n fawr am ddegawdau ers hynny.