Y TŴR GWYLIO—RHIFYN ASTUDIO Hydref 2017

Mae’r rhifyn hwn yn cynnwys yr erthyglau astudio ar gyfer 27 Tachwedd hyd at 24 Rhagfyr, 2017.

“Gwnewch Rywbeth i Ddangos Eich Cariad!”

Sut gallwn ni ddangos bod ein cariad yn ddiffuant, ac nid yw’n arwynebol?

Dydy’r Gwirionedd “Ddim yn Dod â Heddwch, Ond Cleddyf”

Beth ydy’r “cleddyf” y soniodd Iesu amdano, a sut gallai effeithio arnat ti?

Effaith Gweledigaethau Sechareia Arnat Ti

Sgrôl yn hedfan, dynes yn eistedd mewn casgen, a dwy ddynes yn hedfan drwy’r awyr. Pam rhoddodd Duw’r gweledigaethau hyn i Sechareia?

Cerbydau a Choron yn Dy Amddiffyn

Mynyddoedd o bres, cerbydau yn barod ar gyfer rhyfel, ac archoffeiriad yn cael ei wneud yn frenin. Pa gysur y mae wythfed weledigaeth Sechareia yn ei roi i bobl Dduw heddiw?

HANES BYWYD

Y Bendithion o Wrando ar Jehofa

Yn 1952, gwnaeth Olive Matthews a’i gŵr dderbyn aseiniad i arloesi yn Iwerddon. Sut gwnaeth Jehofa eu bendithio?

Caredigrwydd Cristnogol ar Waith

Sut gwnaeth caredigrwydd helpu un gwrthwynebwr i gymryd ddiddordeb mewn gwirioneddau’r Beibl?

Oeddet Ti’n Gwybod?

Pam y gwnaeth Iesu gondemnio’r arfer o dyngu llw?