Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Dewis iaith Cymraeg

Y TŴR GWYLIO—RHIFYN ASTUDIO Hydref 2016

Mae’r rhifyn hwn yn cynnwys erthyglau astudio ar gyfer 28 Tachwedd hyd at 25 Rhagfyr 2016.

HANES BYWYD

Ceisio Adlewyrchu Esiamplau Da

Gall anogaeth gan Gristnogion aeddfed helpu eraill i osod a chyrraedd nodau da. Mae Thomas McLain yn adrodd sut mae pobl eraill wedi gosod esiamplau da iddo, ac yn ei dro, sut mae yntau wedi ceisio helpu eraill.

“Peidiwch Stopio’r Arfer o Roi Croeso i Bobl Ddieithr”

Beth yw agwedd Duw tuag at estroniaid? Beth gelli di ei wneud i helpu rhai diarth i deimlo’n gartrefol yn dy gynulleidfa?

Cadw Dy Iechyd Ysbrydol Wrth Wasanaethu yn y Maes Ieithoedd Eraill

Dylai gwarchod ein hiechyd ysbrydol ac iechyd ysbrydol ein plant fod yn flaenoriaeth i bob Cristion. Ond eto, os wyt ti’n gwasanaethu yn y maes ieithoedd eraill, rwyt ti’n wynebu her benodol.

Paid â Cholli Golwg ar Ddoethineb Ymarferol

Beth sy’n gwneud doethineb ymarferol yn wahanol i wybodaeth a dealltwriaeth? Gall gwybod y gwahaniaeth fod o les mawr iti.

Cryfha Dy Ffydd yn yr Hyn Rwyt Ti’n Gobeithio Amdano

Gall esiamplau hen a modern o ffydd ein annog ni. Sut gelli di gadw dy ffydd di yn gryf?

Ymarfer Dy Ffydd yn Addewidion Jehofa

Beth yn union yw ffydd? Ac, yn bwysicach, sut medru di ei hymarfer?

Oeddet Ti’n Gwybod?

Faint o ryddid a roddodd Rhufain i’r awdurdodau Iddewig yn Jwdea yn y ganrif gyntaf? Yn yr amseroedd a fu, a fyddai rhywun yn debygol o fynd i gae dyn arall a hau chwyn yng nghanol y wenith?