Y TŴR GWYLIO—RHIFYN ASTUDIO Gorffennaf 2019

Mae’r rhifyn hwn yn cynnwys yr erthyglau astudio ar gyfer 2-29 Medi 2019

Paratoa Nawr ar Gyfer Erledigaeth

Beth gallwn ni ei wneud i fod yn fwy dewr a wynebu gwrthwynebwyr?

Dal Ati i Wasanaethu Jehofa o dan Waharddiad

Beth dylen ni ei wneud os yw’r llywodraeth yn gwahardd ein haddoliad?

“Ewch i Wneud Pobl . . . yn Ddisgyblion”

Pam mae’r gwaith o wneud disgyblion mor bwysig, a pha awgrymiadau ymarferol fydd yn ein helpu i gyflawni ein nod?

Cyffwrdd â Chalonnau Pobl Ddigrefydd

Sut gallwn ni helpu pobl ddigrefydd i ddysgu caru Duw a dod yn ddisgyblion i Grist?

HANES BYWYD

Roedd Bendithion Jehofa y Tu Hwnt i Bob Disgwyl

Mae profiad Manfred Tonak fel cenhadwr yn Affrica wedi ei helpu i feithrin amynedd, bodlondeb, a llawer o rinweddau eraill.

A Fu Farw Iesu Drosof fi?

A wyt ti erioed wedi brwydro â diffyg hunan-barch? Beth sy’n gallu dy helpu i drechu teimladau o’r fath?