Y TŴR GWYLIO—RHIFYN ASTUDIO Gorffennaf 2018

Mae’r rhifyn hwn yn cynnwys yr erthyglau astudio ar gyfer 3-30 Medi, 2018.

Cydnabyddiaeth Pwy Rwyt Ti’n ei Cheisio?

Beth allwn ni ei ddysgu o’r ffordd y mae Duw yn cydnabod ei weision ffyddlon?

Ble Rwyt Ti’n Edrych?

Gallwn ddysgu gwers bwysig o gamgymeriad difrifol a wnaeth Moses.

A Ydych Chi “ar Ochr yr ARGLWYDD”?

Gallwn ddysgu o hanesion Cain, Solomon, Moses, ac Aaron y rheswm pam y mae aros ar ochr Jehofa yn beth doeth.

Rydyn Ni’n Perthyn i Jehofa

Sut gallwn ni ddiolch i Jehofa am iddo ei gwneud hi’n bosib inni gael perthynas ag ef?

Meithrin Trugaredd Tuag at “Bobl o Bob Math”

Efelycha drugaredd Jehofa drwy weld angheniona phroblemau pobl eraill a thrwy eu helpu nhw pryd y gelli di.

Cwestiynau Ein Darllenwyr

A fyddai cwpl dibriod yn euog o bechod difrifol petaen nhw’n treulio’r noson gyda’i gilydd o dan amgylchiadau amhriodol?