Y TŴR GWYLIO—RHIFYN ASTUDIO Ebrill 2017

Mae’r rhifyn hwn yn cynnwys yr erthyglau astudio ar gyfer 29 Mai hyd at 2 Gorffennaf 2017.

“Gwna Beth Rwyt Ti Wedi Addo’ i Wneud”

Beth yw llw? Beth mae’r Ysgrythurau yn ei ddweud am dyngu llw i Dduw?

Beth Fydd yn Mynd Pan Fydd y Deyrnas yn Dod?

Mae’r Beibl yn dweud “mae’r byd hwn a’i chwantau yn dod i ben.” Ond beth sy’n cael ei gynnwys yn y gair “byd”?

HANES BYWYD

Yn Benderfynol o Fod yn Filwr Da i Iesu

Cafodd Demetrius Psarras ei garcharu oherwydd iddo wrthod ymladd. Ond parhaodd i foli Jehofa, hyd yn oed pan wynebodd nifer o dreialon.

Mae “Barnwr y Byd” Bob Amser yn Gwneud Beth Sy’n Iawn

Pam y mae’n wir i ddweud nad yw Duw yn gallu bod yn anghyfiawn? Pam mae hyn yn bwysig i Gristnogion heddiw?

Wyt Ti’n Cytuno â Jehofa Ynglŷn â Chyfiawnder?

Mae gostyngeiddrwydd a pharodrwydd i faddau yn angenrheidiol os ydyn ni am gytuno â Duw ynglŷn â chyfiawnder. Pam?

Gwirfoddola’n Frwd er Mwyn Moli Jehofa!

Mae’r Duw Hollalluog yn gwerthfawrogi ein hymdrechion i gyfrannu at gyflawniad ei ewyllys, dim ots pa mor bitw gall ein hymdrechion ymddangos.