Y TŴR GWYLIO—RHIFYN ASTUDIO Awst 2019

Mae’r rhifyn hwn yn cynnwys yr erthyglau astudio ar gyfer 30 Medi i 27 Hydref 2019.

“Dŷn Ni Ddim yn Digalonni”!

Sut gall ein gobaith ar gyfer y dyfodol gryfhau ein penderfyniad i ddal ati?

Bydda’n Llawn Cariad

Mae’r llythyr at y Philipiaid yn ein helpu i weld sut gallwn ni fod yn llawn cariad, hyd yn oed wrth inni wynebu treialon.

Bydd y “Rhai Sy’n Gwrando Arnat Ti yn Cael eu Hachub”

Beth gallwn ni ei wneud i helpu ein perthnasau i ddysgu am Jehofa?

Addasu i Aseiniad Newydd

Mae llawer yn ei chael hi’n anodd gadael aseiniad roedden nhw’n ei garu. Beth gall eu helpu i ddelio â’r newid?

Ffydd—Rhinwedd Sy’n Rhoi Nerth Inni

Mae gan ffydd nerth aruthrol. Gyda ffydd, gallwn wynebu problemau sydd mor fawr â mynyddoedd.

Ioan Fedyddiwr—Esiampl o Gadw Llawenydd

Sut gallwn ni gadw ein llawenydd yng ngwasanaeth Duw hyd yn oed pan gawn ni ein siomi?