Y BEIBL SY’N RHOI’R CYNGOR MWYAF DIBYNADWY ar gyfer cyplau, rhieni, a phobl ifanc. Mae’r egwyddorion sydd ynddo yn gallu helpu person i feddwl yn bwyllog ac i ymddwyn yn gall.—Diarhebion 1:1-4.

MAE’R BEIBL YN ATEB CWESTIYNAU MAWR BYWYD:

Rydyn ni’n eich gwahodd chi i edrych yn y Beibl drosoch chi’ch hun i ddod o hyd i’r atebion i’r cwestiynau hyn a llawer iawn mwy. Gwyliwch y fideo Pam Astudio’r Beibl? Ewch i www.jw.org/cy.