Mae gan y cylchgrawn Deffrwch! y cylchrediad mwyaf yn y byd o ran cylchgronau sy’n trafod pynciau o ddiddordeb cyffredinol!

Dros 360 miliwn o gopïau mewn dros 100 o ieithoedd!

ANIFEILIAID A PHLANHIGION

CYFLWR Y BYD

CYFWELIADAU

  • Patholegydd yr Ymennydd yn Esbonio ei Ffydd (Rajesh Kalaria): Rhif 1

GWLEDYDD A PHOBLOEDD

GWYDDONIAETH

  • Glas Gloyw Aeron y Pollia: Rhif 1

POBL HANESYDDOL

PYNCIAU ERAILL

  • Ydych Chi’n Gwneud Gormod? Rhif 1

SAFBWYNT Y BEIBL

YMWNEUD Â’N GILYDD

  • Ar ôl i’r Plant Adael y Nyth (priodas): Rhif 1

  • Dysgu Plant i Fod yn Ostyngedig (rhieni): Rhif 2

  • “Mae Enw Da yn Well na Chyfoeth Mawr”: Rhif 1