Pam mae’r byd yn mynd allan o reolaeth?

Mae’r Beibl yn dweud: “ARGLWYDD, dw i’n gwybod na all pobl reoli eu bywydau. Dŷn nhw ddim yn gallu trefnu beth sy’n mynd i ddigwydd.”—Jeremeia 10:23.

Mae’r cylchgrawn hwn yn esbonio pam mae miliynau o bobl yn credu mewn dyfodol disglair.