Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Dewis iaith Cymraeg

DEFFRWCH! Rhif 2 2017 | Ydy’r Byd Allan o Reolaeth?

Pam mae’r byd yn mynd allan o reolaeth?

Mae’r Beibl yn dweud: “ARGLWYDD, dw i’n gwybod na all pobl reoli eu bywydau. Dŷn nhw ddim yn gallu trefnu beth sy’n mynd i ddigwydd.”—Jeremeia 10:23.

Mae’r cylchgrawn hwn yn esbonio pam mae miliynau o bobl yn credu mewn dyfodol disglair.

 

AR Y CLAWR

Ydy’r Byd yn Wir Allan o Reolaeth?

Mae Cloc Dydd y Farn bellach yn dangos ei bod hi’n ddau funud a hanner i hanner nos, yn fwy agos at drychineb byd-eang nag y mae hi wedi bod mewn mwy na 60 mlynedd! Oes ’na drychineb byd-eang ar y gorwel?

AR Y CLAWR

Chwilio am Atebion

Mae’r cyfryngau yn arwain llawer i feddwl bod problemau dynolryw y tu hwnt i unrhyw atebion. Pa mor ddrwg ydyn nhw?

AR Y CLAWR

Beth Mae’r Beibl yn ei Ddweud?

Cafodd cyflwr truenus y byd heddiw ei ragfynegi yn y Beibl ganrifoedd yn ôl.

HELP I'R TEULU

Dysgu Plant i Fod yn Ostyngedig

Dysgwch eich plentyn i fod yn ostyngedig heb danseilio ei deimladau o hunan-werth.

GWLEDYDD A PHOBLOEDD

Ymweld â Seland Newydd

Er gwaethaf ei lleoliad anghysbell, mae hyd at tri miliwn o bobl yn ymweld â Seland Newydd bob blwyddyn. Beth sy’n eu denu nhw?

PORTREADAU O'R GORFFENNOL

Alhazen

Efallai nad ydych chi’n gyfarwydd â’i enw, ond mae’n debygol iawn eich bod chi wedi elwa ar ei waith.

SAFBWYNT Y BEIBL

Enw Duw

Mae pobl yn defnyddio llawer o deitlau i gyfeirio at yr Hollalluog Dduw. Ond mae ganddo enw personol hefyd.

Mynegai ar gyfer Deffrwch! 2017

Rhestr o erthyglau a gyhoeddwyd yn 2017.

Mwy o Nodweddion Ar-Lein

Bod yn Onest

Pam dylen ni ddweud y gwir bob amser?