Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r isddewislen

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Cymraeg

DEFFRWCH! Rhif 1 2017 | Ydych Chi’n Gwneud Gormod?

Heddiw, mae llawer o bobl yn hynod o brysur, ac mae hyn yn rhoi’r teulu o dan straen aruthrol.

Sut gallwn ni fod yn gytbwys wrth ddefnyddio’n hamser?

Dyma beth ddywedodd un dyn doeth: “‘Mae un llond llaw gyda gorffwys yn well na dau lond llaw o ganlyniad i orweithio.’ Ydy, mae fel ceisio rheoli’r gwynt!”—Pregethwr 4:6.

Mae’r rhifyn yma o “Deffrwch!” yn rhoi awgrymiadau ymarferol ynglŷn â rhoi’r lle cyntaf i bethau pwysig mewn bywyd.

 

AR Y CLAWR

Ydych Chi’n Gwneud Gormod?

Mae llawer o bobl yn ei chael hi’n anodd ymdopi â gofynion y gweithle a’r teulu. Beth sy’n achosi’r broblem? Beth a all leddfu’r broblem?

Rhyfeddod Môr-wennol y Gogledd

Y gred oedd bod môr-wenoliaid yn hedfan tua 22,000 o filltiroedd ar eu mudo blynyddol o’r Arctig i’r Antartig. Ond dim ond rhan o’r stori ydy hyn.

“Mae Enw Da yn Well na Chyfoeth Mawr”

Mae’n bosib i gael enw da a pharch. Ond sut?

HELP I'R TEULU

Ar ôl i’r Plant Adael y Nyth

Mae rhai cyplau priod yn wynebu eu her fwyaf ar ôl i’w plant dyfu i fyny a gadael y cartref. Beth gall rhieni ei wneud i addasu i’r newid hwnnw?

CYFWELIAD

Patholegydd yr Ymennydd yn Esbonio ei Ffydd

Mae’r Athro Rajesh Kalaria yn sôn am ei waith a’i ffydd. Beth ysgogodd ei ddiddordeb mewn gwyddoniaeth? Beth achosodd iddo gwestiynu tarddiad bywyd?

SAFBWYNT Y BEIBL

Temtasiwn

Priodasau ar chwâl, iechyd gwael, a’r gydwybod yn procio yw rhai o’r canlyniadau sy’n dod o ildio i demtasiwn. Sut gallwn ni osgoi’r fagl hon?

WEDI EI DDYLUNIO?

Glas Gloyw Aeron y Pollia

Does dim pigment glas yn aeron y Pollia, ond eto mae ganddyn nhw’r lliw glas mwyaf dwys a welwyd erioed mewn planhigyn. Beth sy’n gyfrifol am eu lliw trawiadol?