GWELD
Testun
Delwedd

(Eseia 6:8)

 1. 1. Ble heddiw gwelir parch at Dduw?

  Ar drai mae ffydd y ddynol ryw.

  ‘Duw, nid yw’n bod!’ a fynna rhai.

  D’wed eraill, ‘Arno fo mae’r bai!’

  Amddiffyn enw Duw, pwy wna?

  I ganu moliant Duw, pwy â?

  (CYTGAN)

  ‘Dduw, dyma fi! O anfon fi!

  Cyhoeddi wnaf dy glod a’th fri.

  Nid oes anrhydedd mwy na hyn oll.

  Dyma fi! O anfon fi!’

 2. 2. Ar gynnydd mae’r di-gred, di-Dduw,

  A chwyno maent, ‘Un araf yw!’

  Addola eraill ddelwau pren,

  A’u Cesar gosod maent yn ben.

  Pwy â, a phwy a gwyd ei lais

  I seinio’r rhybudd yn y maes?

   CYTGAN)

  ‘Dduw, dyma fi! O anfon fi!

  Rhoi’r rhybudd wnaf yn ddewr, yn hy.

  Nid oes anrhydedd mwy na hyn oll.

  Dyma fi! O anfon fi!’

 3. 3. Wrth weld drygioni yn dwysáu,

  Galaru mae calonnau’r rhai

  Sy’n chwilio am dangnefedd pur,

  Sy’n ceisio dod o hyd i’r gwir.

  Pwy â â gair cysurus Duw

  I leddfu ac esmwytho’u briw?

  (CYTGAN)

  ‘Dduw, dyma fi! O anfon fi!

  I ddysgu’r addfwyn rai af i.

  Nid oes anrhydedd mwy na hyn oll.

  Dyma fi! O anfon fi!’

(Gweler hefyd Salm 10:4; Esec. 9:4.)