GWELD
Testun
Delwedd

(Mathew 16:24)

 1. 1. Disgyblion i Grist nawr ydym—Tystion i Dduw,

  Fe’n denodd ni ato, hyn gwir yw.

  Y gwirionedd atom ddaeth

  A goleuo’n calon wnaeth,

  Adlewyrchu’r llewyrch gawn,

  Yn llwyr ymwadu a wnawn.

  (CYTGAN)

  I Dduw mae ein hymgysegriad; Tyngon lw taer—

  Yng Nghrist a Jehofa cawn lawenhau.

 2. 2. Mewn gweddi i’n Duw Jehofa, rydym yn troi

  A dweud wrtho ef gwnawn lwyr ymroi.

  I Jehofa ufuddhawn,

  Rhown o’n gwirfodd, llawenhawn,

  Rhannu’r newydd da a wnawn,

  Bendithion dwyfol a gawn.

  (CYTGAN)

  I Dduw mae ein hymgysegriad; Tyngon lw taer—

  Yng Nghrist a Jehofa cawn lawenhau.