Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Dewis iaith Cymraeg

 CÂN 19

Swper yr Arglwydd

Dewis Recordiad Sain
Swper yr Arglwydd
GWELD

(Mathew 26:26-30)

 1. 1. Jehofa, mor sanctaidd yw heno.

  I’r diwrnod, ganrifoedd yn ôl,

  Dangos wnaethost dy rym a dy gariad i’r dim

  Drwy warchod dy bobl liw nos.

  Oherwydd gwaed oen fe’u gwaredwyd,

  A’r ffyddlon, cerddasant yn rhydd.

  Aberth trosom a wnaed—Crist dywalltodd ei waed.

  Gwerthfawrogwn ei gariad a’i ffydd.

 2. 2. Fe welwn o’n blaen fara croyw.

  Mewn cwpan y gwelwn y gwin.

  Cynrychioli y maent

  rodd heb bechod, heb haint—

  Fe roddaist dy Fab di dy hun.

  Pris uchel a delaist i’n hachub,

  A heno rhown ddiolch i ti.

  Telaist bridwerth oedd ddrud

  er mwyn achub y byd

  A rhoi bywyd i bobl fel ni.

 3.  3. Ein braint yw ymgynnull i gofio,

  Yn ufudd i eiriau dy Fab.

  Dyma ni ger dy fron

  i roi diolch o’n bron.

  Pob moliant i ti Dduw, ein Tad!

  Anrhydedd yw dod i’th glodfori

  A dangos ein cariad a’n ffydd.

  Gwobr berffaith a gawn os ein gorau a wnawn,

  A Christ Iesu ddilynwn bob dydd.