GWELD
Testun
Delwedd

(2 Pedr 3:11)

 1. 1. Beth gaf roi i ti, Dduw? Beth allaf ei ddweud

  I ddangos fy niolch? A beth ddylwn ei wneud?

  Fel drych mae dy Air; adlewyrcha yn fanwl

  Wir gyflwr fy nghalon, fy awydd, a’m meddwl.

  (PONT)

  Jehofa, addewais, i ti byddaf byw,

  O’m gwirfodd dewisais fod yn onest a thriw.

  Dymunaf dy blesio, Duw hael wyt a da,

  Byw’n lân ac yn dduwiol—Dyna a wnaf.

  Dduw, archwilia’n drylwyr a dangos yn glir

  Adlewyrch fy nghalon yn dy ddrych sanctaidd pur.

  Gwna’n amlwg i mi sut y dylwn i newid

  I ennill dy gymeradwyaeth o’r newydd.