GWELD
Testun
Delwedd

(1 Corinthiaid 15:58)

 1. 1. Byd y cenhedloedd, cynhyrfu a wnânt,

  Ofn sydd ar wyneb oedolion a phlant.

  Peidiwn â dychryn, cydsefyll a wnawn.

  Ffyddlon i Dduw fe barhawn.

  (CYTGAN)

  Sefyll yn gadarn sydd rhaid,

  A bwrw ’mlaen yn ddi-baid,

  Rhag y byd cadwn draw—

  Bywyd heb ddiwedd ddaw.

 2. 2. Pleser y byd, denu llawer y mae,

  Peidiwn â syrthio ond dyfalbarhau.

  Gwrthod drygioni a charu y gwir,

  Cadwn ein meddwl yn glir.

  (CYTGAN)

  Sefyll yn gadarn sydd rhaid,

  A bwrw ’mlaen yn ddi-baid,

  Rhag y byd cadwn draw—

  Bywyd heb ddiwedd ddaw.

 3. 3. Â chalon uniawn addolwn ein Duw,

  Cadwn yn brysur, yn ffyddlon, yn driw.

  Yna, ein gobaith a fydd yn cryfhau,

  Buan daw daear heb wae.

  (CYTGAN)

  Sefyll yn gadarn sydd rhaid,

  A bwrw ’mlaen yn ddi-baid,

  Rhag y byd cadwn draw—

  Bywyd heb ddiwedd ddaw.

(Gweler hefyd Luc 21:9; 1 Pedr 4:7.)