Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Dewis iaith Cymraeg

 CÂN 100

Rhowch Groeso Iddynt i’ch Cartref

Dewis Recordiad Sain
Rhowch Groeso Iddynt i’ch Cartref
GWELD

(Actau 17:7)

 1. 1. Am wers mewn lletygarwch trown at ein Tad—

  O’i gariad rhydd Jehofa i’r drwg a’r da,

  Mae Duw’n rhoi haul a glaw,

  agored yw ei law,

  Mae’n rhoi i bawb yn hael, ac am ddim.

  Cawn ninnau roi yn hael, gweithred cariad yw.

  Mae rhoi i’r tlawd fel benthyg i’n hannwyl Dduw.

  O’n Duw, ein nefol Dad,

  y daw eu hesmwythâd—

  Drwy law garedig rhywun fel ni.

 2. 2. Rhown help i’r rhai mewn angen, a phwy a ŵyr,

  Ein cariad a all ddenu rhai at y gwir.

  Dim ots beth yw eu hiaith,

  eu lliw, na’u hil ychwaith,

  Rhoi croeso wnawn, a mawr les a wna.

  Fel Lydia, d’wedwn, “Dewch i fy nghartref i,

  Dewch mewn a gorffwys. Dewch, bwytwch gyda ni.”

  Rhoi croeso cynnes wnawn,

  i efelychu’n llawn

  Drugaredd mawr Jehofa ein Tad.