Lawrlwytho:

(Pregethwr 11:6)

 1. Yn y bore bach gwyn cyn daw toriad y wawr,

  Er mai trwm yw ein llygaid

  a chynnar yw’r awr,

  allan awn.

  Ar ôl gweddi, awn i gyfarch pawb ar y stryd—

  Rhai yn oedi ond eraill

  yn troedio’n ddi-hid—ond parhawn.

  (CYTGAN)

  Dyma’r bywyd i mi!

  Caf fendithion di-rif,

  A chaf ddangos fy nghariad at Dduw.

  Yn yr heulwen a’r glaw,

  Drwy beth bynnag a ddaw,

  Gallaf ddangos mai i ti fy Nuw

  Rwyf yn byw.

 2. Ar ôl machlud yr haul, pan orweddwn i lawr,

  Er mai trwm yw ein llygaid

  a hwyr ydyw’r awr,

  llawenhawn.

  Teimlad gorau’n y byd yw cael gorffen bob dydd

  Drwy roi diolch i Dduw

  am y cyfle i fyw bywyd llawn.

  (CYTGAN)

  Dyma’r bywyd i mi!

  Caf fendithion di-rif,

  A chaf ddangos fy nghariad at Dduw.

  Yn yr heulwen a’r glaw,

  Drwy beth bynnag a ddaw,

  Gallaf ddangos mai i ti fy Nuw

  Rwyf yn byw.