Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Dewis iaith Cymraeg

Canwch i Jehofa—Caneuon Newydd

Mwynhewch ganeuon newydd ar gyfer moli ac addoli Jehofa. Lawrlwythwch y gerddoriaeth a’r geiriau, a rhowch gynnig ar ganu y caneuon braf hyn.

Mae’r Deyrnas Wedi ei Sefydlu—Gad Iddi Ddod!

Mae hon yn gân o fawl i Jehofa Dduw yn cydnabod teyrnasiad ei Fab Iesu Grist.

Rho Inni Hyder

Ymunwch ag eraill i ymbil â Jehofa am hyder i dystiolaethu am ei enw.

Jehofa Yw Dy Enw

Moliannwch enw godidog Jehofa a gadewch i bawb wybod mai Jehofa yw’r Goruchaf.

Dysgu Eraill i Sefyll yn Gadarn

Erfyn ar Jehofa am ei ofal a’i gymorth i barhau yn ffyddlon yn ras bywyd.

Bywyd yr Arloeswr

Canwch am eich cariad tuag at Jehofa, am y cyfle i fyw bywyd llawn, ac am y llawenydd a ddaw ohono.

Chwilio am Bobl Sy’n Ceisio Heddwch

Cân galonogol am ein cariad tuag at bobl ac am ein hymdrech i chwilio am ddefaid annwyl Duw.

Pregethu i Bob Math o Bobl

Canu am ddaioni Jehofa wrth inni groesawu pob math o bobl i ddod yn ffrind i Dduw.

Goleuni Mewn Byd Tywyll

Gloyw yw’r goleuni, disglair fel haul canol dydd.

Mae Eu Bywydau yn y Fantol

Rhaid pregethu neges Duw cyn i’r diwedd ddod.

Paratoi ar Gyfer Pregethu

Bydd paratoi yn ennyn hyder er mwyn inni lwyddo a chael hwyl yn y weinidogaeth.

I Mi y Gwnaethoch

Mae Iesu yn ystyried unrhyw weithred garedig i’w frodyr eneiniog fel gweithred iddo ef ei hun.

Dy Eiddo Arbennig

Mae Jehofa yn caru ei feibion eneiniog, ac maen nhw wrth eu boddau yn gwneud ei ewyllys.

Rhoist Dy Ffyddlon Fab

Rhowch ddiolch i Jehofa am y rhodd mwyaf gwerthfawr erioed. Mae’n rhoi gobaith i bawb.

Gwerthfawrogi’r Pridwerth

Y weithred fwyaf o gariad a fu erioed yw’r pridwerth, ac mae’n rhoi rheswm inni fod yn dragwyddol ddiolchgar i Jehofa.

Rhown Help Llaw

Mynegwch eich dymuniad llawen i wasanaethu Jehofa mewn unrhyw ffordd y mae Ef yn gofyn.

Datguddir Meibion Duw

Edrychwn ymlaen at y diwrnod pan fydd Jehofa yn atgyfodi meibion Crist i’r nefoedd er mwyn iddyn nhw rannu ym muddugoliaeth Iesu a’i wobr.

Ein Nerth, Ein Gobaith, Ein Hyder

Pan fo pryderon bywyd yn gwneud ni’n ofnus, gall Duw fod yn gefn, yn nerth, ac yn obaith inni.

Pa Fath o Deimlad Yw?

Pa fath o deimlad a gawn o bregethu’r newydd da?

Dyfalbarhawn

Cân i’n helpu ni i oroesi amseroedd caled ac i wasanaethu Jehofa yn ffyddlon nes i’w ddiwrnod ddod.