Yaba nanaid daggega

Jehovági sunmagmalad

Gaya soggwen suo dule

Be nabir Biblia durdagged, begi mani galegosulid

¿Be nabbi Biblia igar durdagbie? Be neggi anmar nabir Biblia igargi be odurdasaled, begi mani galegosulid. Be Biblia durdagbiele, weg formulario naid enogo.