Yaba nanaid daggega

Índice daggega

Onoded

Onoded

Emi ibagi neg beedse gunaidbali dulemar na gadi medde gusmalad, geb mimmiganga neg undar gunamogad, be binsagua, ¿be nabir be gwenagan buraggwa yeer iddodi gudigusardibe? Ibigwensursur inigwale, Bibliagi bemarga binsaed nuegan daglenaid. We garda bemarga neg onuguega imaggarsur inigwale, auggi yaba ibmar nanaidi Bibliagi sulegar nanasoggua, bemar eba igar imagmogar nabir bemar bendagged. Bibliaba bemar igar imaggele, bemar nabir neguyagi yeer iddodi gudigued.