1. ¿Isujm ba tiʼ pejtelel jini ñopbalʌl?

Yaʼ ti ñopbalʌl tac an winicob xʼixicob yom bʌ i melob bajcheʼ miʼ yʌl Dios. Cheʼ jaʼel, yom mi lac ñaʼtan chaʼan Dios mucʼʌch i qʼuel jini winicob xʼixicob yicʼot miʼ coltañob. Miʼ yʌqʼueñonla lac chʼijiyemlel, come miʼ cʼʌñob jini ñopbalʌl chaʼan miʼ melob chuqui mach bʌ wenic (2 Corintios 4:​3, 4; 11:​13-​15). Cheʼ bajcheʼ mi laj qʼuel ti noticia, an ñopbalʌl tac am bʌ yotsayob i bʌ tiʼ terrorismo, tsʌnsa baqui mi jisañob jumpʼejl tejclum, guerra yicʼot jini muʼ bʌ i ticʼlan alʌ chʼiton o alʌ xchʼoc. ¡Jini muʼ bʌ i ñopob Dios tiʼ pejtelel i pusicʼal, miʼ yʌqʼueñob i chʼijiyemlel cheʼ woli ti ujtel bajcheʼ jini! Pejcan Mateo 24:​3-5, 11, 12.

Jini isujm bʌ ñopbalʌl, miʼ yʌqʼuen i ñuclel Dios, pero jini mach bʌ isujmic ñopbalʌl miʼ tsʼaʼlen. Come miʼ chaʼlen cʌntesa maʼanic bʌ loqʼuem yaʼ ti Biblia, cheʼ bajcheʼ jini lot muʼ bʌ i yʌjlel tiʼ tojlel Dios yicʼot chaʼan jini xchʌmelob. Pero Jioba yom chaʼan jini winicob xʼixicob miʼ cʌñob jini i sujmlel bʌ tiʼ tojlel. Pejcan Ezequiel 18:4 yicʼot 1 Timoteo 2:​3-5.

2. ¿Baqui bʌ jini wen tʼan muʼ bʌ yʌl Dios chaʼan jini ñopbal?

Jini wen tʼan, jiñʌch chaʼan Dios maʼanic miʼ lotintel ti jini muʼ bʌ yʌlob chaʼan mucʼʌch i cʼuxbiñob, pero muʼ bʌ i cʼuxbiñob jiñʌch i chaʼan bʌ Satanás (Santiago 4:4). Jini i Tʼan Dios miʼ suben bajcheʼ «ñuc bʌ Babilonia». Jini Babilonia, jiñʌch jumpʼejl tejclum am bʌ wajali, baqui tsaʼ tejchi jini mach bʌ isujmic ñopbalʌl, cheʼ bʌ tsaʼix ñumi colem butʼjaʼ ti yorajlel Noé. Pero Dios mach jalix mi caj i jisan jini ñopbalʌl muʼ bʌ i lotin winicob xʼixicob yicʼot muʼ bʌ i yʌqʼueñob i yilan wocol, cheʼ miʼ cajel ti ujtel jini maʼanic majqui pijtʌbil i chaʼan. Pejcan Apocalipsis 17:​1, 2, 5, 16, 17; 18:8, Jini Wen Bʌ tʼan.

An tac to yambʌ wen tʼan. Jioba maʼanic ñajʌyem i chaʼan jini winicob xʼixicob yaʼ bʌ ochemob ti ñopbalʌl mach bʌ isujmic ti pejtelel pañimil yicʼot yom bʌ i melbeñob i yeʼtel tiʼ pejtelel i pusicʼal. Dios woliʼ tempan jini winicob xʼixicob chaʼan miʼ cʌntesʌntelob tiʼ sujmlel bʌ. Pejcan Miqueas 4:​2, 5.

 3. ¿Chuqui yom miʼ melob jini winicob xʼixicob yom bʌ i chʼujutesañob Dios tiʼ sujmlel?

Jini isujm bʌ ñopbalʌl woliʼ tempan jini winicob xʼixicob

Jioba miʼ qʼuel ti ñuc jini winicob xʼixicob muʼ bʌ i cʼuxbiñob chuqui wem bʌ yicʼot chuqui i sujmlel bʌ. Woliʼ subeñob chaʼan miʼ loqʼuelob yaʼ ti ñopbalʌl mach bʌ isujmic. Jini winicob xʼixicob muʼ bʌ i cʼuxbiñob Dios tiʼ sujmlel, miʼ jacʼob chuqui miʼ subentelob yicʼot miʼ qʼuextañob i melbal chaʼan miʼ melob bajcheʼ miʼ mulan Dios. Pejcan Apocalipsis 18:4.

Jini winicob xʼixicob tsaʼ bʌ chumleyob ti ñaxan bʌ siglo, tijicña tsiʼ jacʼʌyob jini wen tʼan tsaʼ bʌ i subuyob jini apóstolob. Tsaʼ chumleyob bajcheʼ tsaʼ cʌntesʌntiyob ti Jioba, ñumen tijicña chumtʌl bajcheʼ jini, come yujilob chucoch cuxulob yicʼot tsaʼ aqʼuentiyob jumpʼejl pijtaya. Miʼ mejlel lac lajin cheʼ bajcheʼ tsiʼ meleyob, come tsaʼʌch i jacʼʌyob jini wen tʼan tilem bʌ ti Jioba yicʼot tsiʼ yʌcʼʌyob ti ñaxan tiʼ cuxtʌlel. Pejcan 1 Tesalonicenses 1:​8, 9; 2:​13.

Chaʼan miʼ chʼujutesʌntel Jioba, miʼ pʌy ochel tiʼ familia ti pejtelel muʼ bʌ i loqʼuelob ti mach bʌ isujmic cʌntesʌntel. Mi mucʼʌch a jacʼ cheʼ woliʼ pʌyet Jioba yicʼot cʼuxbiya, mi caj a wochel ti yamigo, cheʼ jaʼel mi caj a taj yambʌ a familia muʼ bʌ i cʼuxbiñet, bajcheʼ jini muʼ bʌ i chʼujutesañob Jioba, jini muʼ bʌ caj i tajob i cuxtʌlel mach bʌ anic miʼ jilel. Pejcan Marcos 10:​29, 30 yicʼot 2 Corintios 6:​17, 18.

4. ¿Bajcheʼ mi caj i chʼʌm tilel Dios jini tijicñʌyel tiʼ pejtelel tejclum tac?

Wen tijicña mi caj lac cubin cheʼ bʌ miʼ cʼotel i yorajlel chaʼan Jioba miʼ yʌqʼuen i toj i mul jini mach bʌ isujmic xcʌntesajob. Cheʼ bʌ Dios miʼ mel jini, mi caj i coltan jini winicob xʼixicob chaʼan miʼ loqʼuelob ti mach bʌ isujmic cʌntesa. Maʼanix baqui ora miʼ chaʼ cajel jini mach bʌ isujmic ñopbalʌl woli bʌ i tʼox winicob xʼixicob yicʼot maʼanix mi caj i chʌn lotiñob. Tiʼ pejtelel jini winicob xʼixicob muʼ bʌ caj i chumtʌlob ila ti Pañimil, temel mi caj i chʼujutesañob jini i sujmlel bʌ Dios. Pejcan Apocalipsis 18:​20, 21; 21:​3, 4.